Bibliografia

Twórczość Leopolda Tyrmanda

 

Cywilizacja komunizmu, Warszawa 2013.

Dziennik 1954, Warszawa 2009.

Dziennik 1954. Wersja oryginalna, Warszawa 2011.

Filip, Warszawa 2010.

Opowiadania wszystkie, Warszawa 2012 („Błyskawicę” słychać w Oslofjordzie; Gorzki smak czekolady Lucullus; Hotel Ansgar; Hanka; Niedziela w Stavanger).

Siedem dalekich rejsów, Warszawa 2011.

Tyrmand warszawski. Teksty niewydane, Warszawa 2011 (List z Warszawy; Warszawa 50; Wspomnienie o Warszawie, od której nie chce się odejść).

U brzegów jazzu, Warszawa 2008.

Wędrówki i myśli porucznika Stukułki, Warszawa 2014.

Zapiski dyletanta, Warszawa 1991.

Zły, Warszawa 2002.

Życie towarzyskie i uczuciowe, Warszawa 2011.

 

Teksty prasowe:

Dzwon dla Krakowa, „Tygodnik Powszechny” 1963, nr 14.

Jazz i wolność, przeł. redakcja „Jazz Forum”, „Jazz Forum” 1985, nr 3 (fragment artykułu Tyrmanda opublikowanego w książce On Freedom. Essays from the Frankfurt Conference, red. John A. Howard, New York 1984). [http://www.polishjazzarch.com/search-result.html].

Leopold o „bessermacherach” i o odezwaniach się, Przekrój, 30 V 1948, nr 164.

Leopold o dziejach sportu, Przekrój 1948, nr 161.

Leopold o Hali, Przekrój, 23 X 1949, nr 237.

Leopold o otwarciu sezonu tenisowego w stolicy, Przekrój, 21 V 1950, nr 267.

Leopold o pięściarskim dosycie, Przekrój, 4 VI 1950, nr 269.

Nieporozumienie ale małe, Słowo Powszechne, 1947, nr 34, s. 4.

Nowe oblicze starej Warszawy, „Tygodnik Powszechny” 1950.

Synowie, Słowo Powszechne, 1947, nr 23, s. 5.

Wizyta w warszawskiej YMCA, Słowo Powszechne, 1947, nr 36, s. 3.

 

Wypowiedzi, wywiady

„Jazz był aktem odwagi”. Z Leopoldem Tyrmandem rozmawia Paweł Brodowski, „Jazz Forum” 1985, nr 3 [http://www.polishjazzarch.com/jazz-by%C5%82-aktem-odwagi.html]

Relacja z otwarcia festiwalu Jazz Jamboree w 1959 roku, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/816698,Klub-%E2%80%9CStodola-dawna-jadalnia-budowniczych-PKiN.

Mariusz Ziomecki, Gdzie tu Stasia? Rozmowa z Leopoldem Tyrmandem, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 45.

 

Inne utwory literackie

Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1994.

Miron Białoszewski, Zawał, Warszawa 2014.

Julio Cortázar, Gra w klasy, przeł. Zofia Chądzyńska, Warszawa 2002.

Maria Dąbrowska, Dzienniki 1914–1965.

Henryk Nagiel, Tajemnice Nalewek, Warszawa 2013.

Georges Perec, Rzeczy, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1982.

Stefan Wiechecki, Bitwa w tramwaju, czyli opowiadania warszawskie, oprac. i zebrał R. Stiller, Kraków 2000.

 

Opracowania dotyczące życia i twórczości Leopolda Tyrmanda

Paweł Dobrosielski, „Ten rodzaj wojny odpowiadał mi wyjątkowo”, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz. P. Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2015.

Paweł Dunin-Wąsowicz, Western pamięci kina „Cristal”?, „Express Wieczorny” [program wystawy Muzeum Literatury Warszawa Złego]

Wacław Forajter, „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i konteksty, Kraków 2007.

Ludwik Bohdan Grzeniewski, „ZŁY” – po latach, w: tegoż, Śmierć macierzanki. Szkice literackie, Warszawa 2003.

Inga Iwasiów, Opowieść i milczenieO prozie Leopolda Tyrmanda, Szczecin 2000.

Olga Kaczmarek, „Mapowanie” Ameryki Tyrmanda, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz. P. Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2015.

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Dzielny rumak zwany Chausson, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz. P. Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2015.

Konrad Niciński, Tyrmand prasowy, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz. P. Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2015.

Izabela Suchojad, Tyrmanda sen o Krakowie, w: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda, red. A. Karpowicz. P. Kubkowski, W. K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa 2015.

Agata Tuszyńska, Tyrmandowie. Romans amerykański, Warszawa 2012.

Matthew Tyrmand, Kamila Sypniewska, Jestem Tyrmand, syn Leopolda, Kraków 2013.

Mariusz Urbanek, Zły Tyrmand, Warszawa 2012.

Jan Walc, Fotografia Atlantydy („Zły” Leopolda Tyrmanda), [w:] tegoż, Wielka choroba, Warszawa 1992.

Marcel Woźniak, Moja śmierć będzie taka, jak moje życie, Kraków 2016.

 

O Warszawie (źródła i opracowania)

Błażej Brzostek, Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970, Warszawa 2007.

Julian Dąbrowski, Daniel Nalazek, Marcin Stiasny, Warszawskie autobusy i trolejbusy, Rybnik 2005.

Roman Dziewoński, W cieniu „ZŁEGO”, Warszawa 2008.

Historia Hybryd, http://www.hybrydy.com.pl/o-klubie/historia-hybryd

Historia stadionu Legii: Odkrywamy historię basenów,

http://legionisci.com/news/32768_Historia_stadionu_Legii_Odkrywamy_historie_basenow.html.

Jerzy S. Majewski, Teatr Wielki – Opera Narodowa. Od odbudowy minęło pół wieku, „Gazeta Wyborcza”, 20.11.2015

[http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19216435,teatr-wielki-od-odbudowy-minelo-pol-wieku.html].

Daniel Nalazek, Echa dawnej Warszawy. Z dziejów komunikacji, Warszawa 2016 (W czasach TyrmandaDookoła miasta – linie okrężne).

Mieczysław Orłowicz, Warszawa i okolice, Warszawa 1937.

Oto jak cały naród budował swoją stolicę, audycja, Polskie Radio Trójka http://www.polskieradio.pl/9/716/Artykul/1567427,Oto-jak-caly-narod-budowal-swoja-stolice

Przewodnik po Warszawie na rok 1910, Warszawa 1909.

Jarosław Zieliński, Atlas architektury ulic i placów Warszawy. Śródmieście historyczne, t. 3 Dmochowskiego-Furmańska, Warszawa 1996.

Jarosław Zieliński, Atlas architektury ulic i placów Warszawy. Śródmieście historyczne, t. 13 Nowogrodzka-Nowomiejska, Warszawa 2007.

 

O „ciuchach”

Małgorzata Szejnert, Na ciuchach nie ma początku…, „Tygodnik Demokratyczny” 1963, nr 2, s. 6

Tygodnik „Stolica” – artykuły: Awans ciuchów, „Stolica” 1957, nr 8, s. 15; Ciuchy, „Stolica” 1960, nr 7, s.12–13

 

O jazzie

Joachim Ernst Berendt, Wszystko o jazzie. Mały leksykon, przeł. Stanisław Haraschin, Kraków 1969.

Krystian Brodacki, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz. Od katakumb do filharmonii. Część I, „Jazz Forum” 1981, nr 4.

Roman Kowal, Polski jazz. Wczesna historia i trzy biografie zamknięte – Komeda, Kosz, Seifer, t. 1, Kraków 1995.

Kornel Makuszyński, Notatki drukowane petitem, [w:] tegoż, Kartki z kalendarza, red. Krystyna Kuliczkowska, Kraków 1985.

Kisiel, Tańce, hulanka, swawola (felieton zapustny), „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 4.

Marcin Kołodziejczyk, Cały ten zgiełk, „Polityka” 2009, nr 45.

Polskie ścieżki do jazzu, oprac. i wyb. Krystian Brodacki, Warszawa 1983 (tu: Kulturalne rozrywki Cioci Imci).

Cezary Prasek, Złota młodzież PRL i jej obraz w literaturze i w filmie, Warszawa 2010.

Trzęsienie ziemi; wywiad z Janem Ptaszynem Wróblewskim, „Jazz Forum” 1996, nr 7-8.

Utrwalacz jazzu. Wywiad Marka Gaszyńskiego z Markiem Karewiczem z 2012 roku, http://www.muzeumjazzu.pl/utrwalacz-jazzu-wywiad-z-markiem-karewiczem/

Franciszek Walicki, Srebrne wesele sopockiego „trzęsienia ziemi”,  „Jazz Forum” 1981, nr 4.

Wspomnienia weteranów, „Jazz Forum” 1981, nr 4.

 

Inne

Katarzyna Bielas i Jacek Szczerba Pamiętam, że było gorąco. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim, Wołowiec 2015.

Justyna Jaworska, „Moje hobby to mieszkanie”, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013, nr 1, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/27/20.

„Kalendarz Wiadomości Filmowych” 1928-30.

Ustawa Towarzystwa Kultury Polskiej, Warszawa 1906.

Żydzi w Polsce. Leksykon, red. Jerzy Tomaszewski i Andrzej Żbikowski, Warszawa 2001.

 

Filmografia

Do utraty tchu, reż. Jen-Luc Godard, 1960.

Niedzielny poranek, reż. Andrzej Munk, 1955,  https://vimeo.com/128115615

Polska Kronika Filmowa 5/57 – materiał pt. „Warszawska egzotyka” https://www.youtube.com/watch?v=5Sz9f0dGRrE

Polska YMCA 1921-1949, scen. Bohdan Kezik, 2008 r., http://ninateka.pl/film/polska-ymca-1921-1949-bohdan-kezik

 

Strony internetowe

 

http://www.jazz-jamboree.pl

http://www.kmkm.waw.pl

http://www.trasbus.com/wejscie.php