Autorzy

Koordynatorzy

Marcin Gołąb – urodził się na Bielanach, dzieciństwo spędził na Żoliborzu, kilka lat życia przejeździł kolejką na linii otwockiej, obecnie pomieszkuje na północno-wschodnich rubieżach miasta. Jest doktorantem w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem tamtejszych historii i kulturoznawstwa. Autor szykowanej do druku pracy magisterskiej dotyczącej historii i ewolucji przestrzeni placów zabaw. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą codzienności dziecka w zniszczonej wojną Polsce.

Agnieszka Karpowicz – urodziła się na Mazurach. Obecnie mieszka na „wertepach Grochowa” nieopodal „autobusiarni”, ma blisko na Chamowo. Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, „mironolożka”. Wicedyrektorka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini Pracowni Studiów Miejskich i adiunkt w Zakładzie Antropologii Słowa. Zajmuje się historią kultury polskiej XX i XXI wieku, zwłaszcza literaturą i sztuką (neo)awangardową. Interesuje się wszelkimi praktykami twórczymi z pogranicza słowno-miejsko-obrazowego. Laureatka I Nagrody Stopnia Rektora UW. Kierowniczka grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura, realizowanego w latach 2014-2017.

Piotr Kubkowski – urodził się i wychował w Warszawie, a dokładniej: na jej ursynowskich krańcach. Obecnie mieszka na Starym Mokotowie. Absolwent XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, historii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, członek Pracowni Studiów Miejskich, w zarządzie Stowarzyszenia Katedra Kultury. Zajmuje się kulturową historią sportu i męskości (doktorat napisał o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów), kulturą miejskich blokowisk, historią kultury polskiej XIX i XX wieku. Organizuje objazdy miejskie i terenowe dla studentów kulturoznawstwa, prowadzi zajęcia z historii i antropologii kultury w macierzystym instytucie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek kilku zespołów grantowych, sekretarz grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura.

Zespół

Katarzyna Kuzko-Zwierz – urodziła się i wychowała w Białymstoku, na studia przyjechała do Warszawy, gdzie zatrzymała się na prawym brzegu i tam już została. Obecnie mieszka na pograniczu Kamionka i Grochowa. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Pracowni Studiów Miejskich i współpracowniczka Zakładu Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW. Brała udział w licznych projektach badawczych i kulturalnych, których centralnym zagadnieniem była tożsamość miejska i różnorodność zawarta w ludzkich praktykach. Tworzyła archiwum historii mówionej w oddziale Muzeum Warszawy – Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie obecnie pełni funkcję kierowniczki.

Konrad Niciński – urodził się na Górnym Mokotowie, dwa tygodnie później znalazł się na jego rubieżach między Ksawerowem a Służewcem i (mimo kilku zmian adresu) tak pozostało. Dumny absolwent VI LO im. Tadeusza Reytana. Później skończył historię sztuki i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, na tym drugim kierunku obronił doktorat. Obecnie pracownik Zakładu Bałtystyki UW, stały współpracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członek Pracowni Studiów Miejskich. W zależności od humoru uważa się za literaturoznawcę lub historyka kultury. Interesuje się przede wszystkim kulturą pierwszej połowy XX wieku, szczególnie tekstem miejskim, a także przenikaniem się historii idei i kultury.

Weronika Parfianowicz-Vertun – urodziła się na północnych przedmieściach Warszawy, wychowała na Rakowcu, a od kilku lat mieszka na Czerniakowie, w pobliżu siekierkowskich „zielsk” i kominów. Członkini Pracowni Studiów Miejskich. Obroniła doktorat poświęcony polskim i czeskim projektom Europy Środkowej. Stypendystka Funduszu Wyszehradzkiego, dzieli swój czas między Warszawę i Pragę. Interesuje się kulturą mieszkania i życiem codziennym na środkowoeuropejskich osiedlach, a także czeskim undergroundem. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z historii kultury czeskiej i współorganizuje objazdy studenckie.

Igor Piotrowski – urodził się w Warszawie, przez pierwsze dwadzieścia pięć lat mieszkał na Chłodnej („przedtem tu był step”), obecnie zaś na Piaskach. Kulturoznawca, teolog. Adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożyciel i obecny kierownik Pracowni Studiów Miejskich. Zajmuje się dziejami Warszawy, historią kultury polskiej. Autor książek: Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007); Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012).

Kornelia Sobczak – urodziła się i wychowała w Kołobrzegu, stąd zamiłowanie do przygody, dlatego w Warszawie mieszka na ulicy pewnego kosmonauty. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Pracowni Studiów Miejskich. W IKP przygotowuje pracę doktorską o (nie)czytaniu Kamieni na szaniec, współorganizuje objazdy terenowe dla studentów IKP.

Clara Zgoła  ̶   doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Centre de Recherches sur les Arts et le Langage Centre National de la Recherche Scientifique-École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Członkini Pracowni Studiów Miejskich IKP oraz Réseau de Jeunes Chercheurs en Histoire Culturelle de l’Université Sorbonne Nouvelle. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą miejskim tożsamościom współczesnych powieściopisarzy paryskich.

Współpracownicy

Franciszek Burski

Klara Cykorz – urodziła się w Chełmnie, wychowała w Lisewie pod Chełmnem, dziś mieszka na Żoliborzu. W Warszawie cierpi na niedostatek czerwonej cegły. Pisze tu i ówdzie o serialach telewizyjnych, dzieciach i rzeczach wstydliwych.

Martyna Miernecka – absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Aspirująca konwickolożka. Pracuje w Fundacji Stefana Gierowskiego przy „baziowym” placu Dąbrowskiego. Wychowała się w Piasecznie, obecnie mieszka na Starym Mokotowie.

Matylda Szewczyk

Agnieszka Witkowska-Krych

Projekt graficzny i rysunkiPaweł Ryżko – absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przez pięć lat współpracował z grupą Twożywo. Jest autorem okładki albumu Franka Zappy Hammersmith Odeon, wydanego z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin artysty. W roku 2012 otrzymał stypendium Ministra Kultury Młoda Polska. W twórczości wykorzystuje głównie plakat, typografię, mural i szablon, stylistycznie nawiązując do tradycji konstruktywizmu. Prace Pawła Ryżki były pokazywane w ramach wielu wystaw zbiorowych i nagradzane na konkursach graficznych.

Koncepcja strony i wdrożenieLech Pastwa – wychował się w Gdyni, dorastał w cieniu warszawskich Siekierek („dalekie drzewa i na końcu trzy kominy z dymami”), obecnie tropem Ballad rzeszowskich wiedzie życie wiejskie. Absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej i nowych mediów w Collegium Civitas. Projektant interakcji człowieka z różnorodną materią – od butelek piwa po historyczne gry plenerowe. Nagrody jeszcze przed nim.

Projekt fotograficzny: Joanna Berg

Redakcja językowa: Anna Jaroszuk – urodziła się na Powiślu, pierwszy rok spędziła w podwarszawskich Ząbkach, następne dwadzieścia parę na Ursynowie, ostatnio poznaje bliżej kolejne dzielnice (Bielany, Śródmieście i Górny Mokotów). Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wytrwale, lecz nie dość, studiowała też w Instytucie Historycznym UW. Obecnie doktorantka w Zakładzie Historii Kultury IKP UW. Interesuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, a przede wszystkim kulturową historią relacji ludzko-zwierzęcych i refleksją teoretyczną dotyczącą możliwości konstruowania takiej historii. Zawodowo zajmuje się redakcją językową tekstów.

12.10.2017