Bibliografia

W dziale pierwszym prezentujemy wybrane książki i artykuły przedstawiające sylwetkę i twórczość Marka Hłaski w kontekstach topograficznych, poświęcone: jego poetyce przestrzennej, związkom jego życia i twórczości z przestrzenią Warszawy i innych miast ważnych w jego biografii, a także jego doświadczeniom miejskim i przestrzennym. W dziale drugim znaleźć można wybrane książki i artykuły dotyczące życia i twórczości pisarza. W dziale trzecim umieściliśmy pozycje bibliograficzne z zakresu varsavianistyki poświęcone konkretnym miejscom na mapie Warszawy Hłaski oraz teksty omawiające inne miejsca obecne na jego mapie świata i Polski.

W przypadku, gdy w bibliografii występuje tylko jedna pozycja danego autora, w odwołaniach przywoływane jest tylko jego nazwisko.

 

I. Topobibliografia

Paweł Dunin-Wąsowicz, Hłaskowy Marymont, „Stolica” 2015, nr 4.

Paweł Dunin-Wąsowicz, Marymont, czyli co autor chciał powiedzieć, „Dwutygodnik”.

Anna Fastnacht-Stupnicka, Od świętej Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykle losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku, Wrocław 2007.

Hanna Gass, Ulica Marka Hłaski, „Kulisy” 1981, nr 9.

Henryk Grynberg, Uchodźcy, Warszawa 2004.

Monika Królak, Z Marymontu do ziemi obiecanej: o prozie izraelskiej Marka Hłaski, „Pogranicza” 2000, nr 4.

Mile widziany gość w Kibucu: mało znany epizod z pobytu Marka Hłaski w Izraelu, oprac. Grzegorz Sołtysiak, „Przegląd” 2000, nr 15.

Bogdan Prejs, Hłasko na Śląsku, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 1996, nr 10.

Andrzej Roman, Czterdziestu wspaniałych. Warszawskie postacie, Warszawa 2003.

Kamila Sowińska, Miejsca Marka Hłaski: przewodnik po miejscach związanych z biografią i twórczością Marka Hłaski w Polsce , cz. 1 (1934–1954), „Wyspa” 2011, nr 1.

Kamila Sowińska, Miejsca Marka Hłaski: przewodnik po miejscach związanych z biografią i twórczością Marka Hłaski w Polsce, cz. 2 (1954–2010), „Wyspa” 2011, nr 2.

„Sto metrów asfaltu”. Warszawa Marka Hłaski, red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Pessel, Igor Piotrowski, Warszawa 2016 [Lampa i Iskra Boża, audycja radiowa].

Roman Śliwonik, Portrety z bufetem w tle, Warszawa 2001.

Andrzej Nils Uggla, Marek Hłasko w oczach Szwedów, „Relacje” 2002, nr 7.

Piotr Weiser, Izrael Hłaski. „To nie ja wymyśliłem ten kraj…”, Kraków 2015.

Krzysztof Zaleski, Inferno sentymentalne, „Teksty” 1974, z. 2.

 

II. O życiu i twórczości Marka Hłaski

Zbigniew Adrjański, Michał Hłasko, z cyklu Pożegnania, „Gazeta Stołeczna”, 17.03. 1998.

Tadeusz Błażejewski, Mitologia Marka Hłaski, „Życie Literackie” 1986, nr 42.

Tadeusz Breza, Hłanio, [w:] tegoż, Nelly. O kolegach i sobie, Warszawa 1983.

Justyna Bucknall-Hołyńska, Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze – adaptacje – filmowe portrety pisarza, Poznań 2015.

Andrzej Czyżewski, Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski, Warszawa 2012 (i inne wydania).

Olga Dębicka, Dziwka i Madonna. Marka Hłaski widzenie świata, Gdańsk 1996.

Paweł Dobrosielski, Opowiadanie Marka Hłaski „Szukając gwiazd” jako parabola Holocaustu i mityczne „wydarzenie początkowe” w twórczości pisarza, „Zagłada Żydów” 2008, nr 4.

Jan Galant, Marek Hłasko, Poznań 1996.

Jeden dzień z Hłaską. Z Henrykiem Berezą rozmawia Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza”, 13.06. 2009.

Jerzy Jarzębski, Hłasko – retoryka grzechu i nawrócenia, [w:] tegoż, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.

Jerzy Jastrzębski, Recepcja Marka Hłaski w krytyce literackiej i publicystyce lat 1956–58, „Odra” 1980, nr 12.

Danuta Kalinowska, Marek Hłasko: młody gniewny, Warszawa 2000.

Krzysztof Kąkolewski, Jak umierają nieśmiertelni, Warszawa 1986.

Tadeusz Komendant, Ciemnica, „Twórczość” 2007, nr 6.

Lech Kurpiewski, Wstęp, [w:] Marek Hłasko, Utwory wybrane, t. 1, Warszawa 1985.

Iwona Kurz, Twarze w tłumie. Wizerunki bohaterów wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955–1969, Izabelin 2005.

Zyta Kwiecińska, Opowiem Wam o Marku, Wrocław 1991.

Tomasz Lach, Ostatni tacy przyjaciele. Komeda. Hłasko. Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej, Warszawa 2013.

Konrad Ludwicki, Kino Marka Hłaski, Katowice–Warszawa 2004.

Agnieszka Osiecka, Szpetni czterdziestoletni, Warszawa 2008.

Paulina Potasińska, Kult, mit i kompleks: figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015.

Joanna Pyszny, Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL, Wrocław 1992.

Joanna Pyszny, Wstęp, [w:] Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach. Następny do raju, oprac. Joanna Pyszny, Wrocław–Warszawa–Kraków 2007.

Henryk Rozpędowski, Był chamsin, Londyn 1994.

Henryk Rozpędowski, Sonja i Marek. Rozmowa z Sonją Ziemann, jedyną żoną Marka Hłaski, Warszawa 1999.

Bogdan Rudnicki, Marek Hłasko, Warszawa 1983.

Stanisław Stabro, Legenda i twórczość Marka Hłaski, Wrocław–Kraków 1985.

Barbara Stanisławczyk, Matka Hłaski, Warszawa 1992.

Barbara Stanisławczyk, Miłosne gry Marka Hłaski, Warszawa 1998.

Temida Stankiewicz-Pohorecka, Listy Marka Hłaski, Warszawa 1994.

Zofia Turowska, Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką, Warszawa 2000.

Piotr Wasilewski, Hłasko nieznany, Kraków 1991.

Piotr Wasilewski, Śladami Marka Hłaski, Kraków 1994.

Sonja Ziemann, Byłam żoną Marka Hłaski, Pruszków 2001.

 

III. O miejscach na mapie

 

Polska

Warszawa

Marymont

Olgierd Budrewicz, Marymont, [w:] tegoż, Bedeker warszawski 2. Raczej o ludziach, Warszawa 1961.

Tadeusz Jabłoński, Północny trakt Warszawy. O Żoliborzu, Marymoncie i Bielanach, Warszawa 1959.

Joanna Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016.

 

Ochota

Kazimierz Blauth, Ochota wczoraj i dziś, „Stolica” 1953, nr 2.

Dzieje Ochoty, red. Józef Kazimierski i in., Warszawa 1973.

Zbigniew Klaczyński, Stanisław T. Gebethner, Dzielnica trzech dzielnic, „Stolica” 1953, nr 40.

Marek Nowakowski, Zieleniak był ostatnią przystanią dla nocnych harcowników, „Ochotnik” 2007, nr 24.

Jarosław Zieliński, Z dziejów Ochoty. Karczmy ochockie i folwark Rakowiec, „Ochotnik” 2007, nr 24.

 

Praga

Michał Pilich, Warszawska Praga. Przewodnik, Warszawa 2005.

Wiesław Wiernicki, To były knajpy, Warszawa, 2001.

Koneser, Ząbkowska i okolice. Warszawa wielkomiejska, red. Jarosław Zieliński, Warszawa 2012.

 

Stare Miasto

Błażej Brzostek, Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, Warszawa 2015.

Błażej Brzostek, PRL na widelcu, Warszawa 2010.

Witold Jedlicki, Klub Krzywego Koła, Warszawa 1989.

Jerzy S. Majewski, Czekając na odbudowę. Warszawa 1945–1950. Warszawa w obiektywie Karola Pęcherskiego, Warszawa 2016.

Jerzy S. Majewski, Między Październikiem a małą stabilizacją, „Stara Warszawa”, dodatek do „Gazety Stołecznej”, 14.09.2001.

Tadeusz Rolke, Foksal. Rozmowa z Tadeuszem Rolke, rozmowę przeprowadził Adam Mazur, „Magazyn Szum”, 11.09.2016.

 

Wola

Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013.

Niepiękne dzielnice: reportaże o międzywojennej Warszawie, oprac. Jan Dąbrowski, Józef Koskowski, Warszawa 1964.

Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Żydowski Muranów i okolice, Warszawa 2012.

Stanisław Łoza, Szkice warszawskie, Warszawa 1958.

 

Żoliborz

Jan Andrzej Szymański, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1970: zarys dziejów, Warszawa 1989

Stanisław Tołwiński, Wspomnienia 1895–1939, Warszawa 1971.

 

Kazimierz Dolny nad Wisłą

Alina Kochańczyk, Kazimierz Marii Kuncewiczowej, „Brulion Kazimierski” 2001, nr 2.

Maria Kuncewiczowa, Dwa księżyce, Lublin 1989.

Waldemar Odorowski, Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym XIX–XXI w., Kazimierz Dolny 2003.

Kotlina Kłodzka

Tadeusz Gołębiowski, Pionierzy Budownictwa Leśnego w Bieszczadach. Monografia Zarządu Budownictwa Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych, Przemyśl 1985.

Kazimierz Marcinek, Wacław Prorok, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzygórze i okolice, Warszawa 1979.

Krzysztof Potaczała, Bieszczady w PRL-u, cz. I, II i III, Olszanica 2013–2015.

Andrzej Wziątek, Bystrzyca Kłodzka. Historia – ludzie – wydarzenia 1900–2010. Hableschwerdt. Geschichte, Menschen, Ereignisse 1900–2010, Opole 2010.

 

Wrocław

Bogdan Daleszak, Bedeker wrocławski, Wrocław 1970.

Marek Hłasko, Pamiętnik Marka HłaskoU nas we Wrocławiu – migawki Wrocławskie, oprac. Zyta Kwiecińska, [w:] tejże, Opowiem Wam o Marku, Wrocław 1991.

Eduard Mühle, IX. Stolica Ziem Odzyskanych, [w:] tegoż, Historia Wrocławia, przeł. Joanna Janicka, Warszawa 2016.

Zbigniew Tyszko „Budrys” – Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Uchwała nr XXXIII/206/91 Rady Miejskiej Wrocławia.

 

Wyspa Róż

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Jezioro_Orzysz.

 

Świat

Berlin Zachodni

James Berger, After the End. Representations of Post-Apocalypse, Minneapolis 1999.

Witold Gombrowicz, Dziennik 1961–1966, Warszawa 1986.

 

Dźwina

Florian Hłasko, Morzami ku Polsce. Z pamiętnika marynarza, przedmowa Kazimierz Porębski, dopis A. Władyka, Warszawa 1922.

Michał Hłasko, Rozmyślania, Paryż 1987.

Michał Hłasko, Sól życia, smak wina. Rozmyślania Michała, Paryż 1992.

Polski Słownik Biograficzny, t. 10, 1960–1961.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880–1902.

 

Hollywood

Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Łukasz Mojsak, Warszawa 2014.

 

Izrael (Tel Awiw, Hajfa, Ejlat)

Colin Shindler, The Land Beyond Promise: Israel, Likud and the Zionist Dream, London–New York 2002.

 

Paryż

Ludwik Flaszen, Dzieci Października patrzą na Zachód [odczyt Ludwika Flaszena Konformizm i bunt w kulturze polskiej w okolicach 1956 roku, wygłoszony w Bibliotece Polskiej w Paryżu 4 października 2007 r., przeł. Erica Veaux], „Gazeta Wyborcza”, 22.02.2009.

Materiały VI Konferencji Sztuki Nowoczesnej Paryż i artyści polscy 1945–1989, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu , 7–9.10.2015.

Violetta Wejs-Milewska, Wykluczeni – wychodźstwo, kraj: studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje), Białystok 2012.