Autorzy

Koordynatorzy

Marcin Gołąb – urodził się na Bielanach, dzieciństwo spędził na Żoliborzu, kilka lat życia przejeździł kolejką na linii otwockiej, obecnie pomieszkuje na północno-wschodnich rubieżach miasta. Jest doktorantem w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem tamtejszych historii i kulturoznawstwa. Autor szykowanej do druku pracy magisterskiej dotyczącej historii i ewolucji przestrzeni placów zabaw. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą codzienności dziecka w zniszczonej wojną Polsce.

Agnieszka Karpowicz – urodziła się na Mazurach. Obecnie mieszka na „wertepach Grochowa” nieopodal „autobusiarni”, ma blisko na „Chamowo”. Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, „mironolożka”. Wicedyrektorka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2020, członkini Pracowni Studiów Miejskich i adiunkt w Zakładzie Antropologii Słowa. Zajmuje się historią kultury polskiej XX i XXI wieku, zwłaszcza literaturą i sztuką (neo)awangardową. Interesuje się wszelkimi praktykami twórczymi z pogranicza słowno-miejsko-obrazowego. Współkuratorka wystawy „Znikające krajobrazy. Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego” w Muzeum Pragi Oddział Muzeum Warszawy (2016) i „Białoszewski nieosobny” w Muzeum Woli Oddział Muzeum Warszawy (2022). Kierowniczka grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura, realizowanego w latach 2014-2017.

Piotr Kubkowski – urodził się i wychował w Warszawie, a dokładniej: na jej ursynowskich krańcach. Obecnie mieszka na Starym Mokotowie. Absolwent XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej, historii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW, członek Pracowni Studiów Miejskich, w zarządzie Stowarzyszenia Katedra Kultury. Zajmuje się kulturową historią sportu i męskości (doktorat napisał o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów), kulturą miejskich blokowisk, historią kultury polskiej XIX i XX wieku. Organizuje objazdy miejskie i terenowe dla studentów kulturoznawstwa, prowadzi zajęcia z historii i antropologii kultury w macierzystym instytucie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek kilku zespołów grantowych, sekretarz grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura.

Zespół

Łukasz Bukowiecki – kulturoznawca i historyk kultury, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Pracowni Studiów Miejskich. Przygotowuje rozprawę na temat niezrealizowanych planów utworzenia nowych muzeów w Warszawie w XX wieku. W projekcie Topo-Grafie odpowiada za dokumentację przejawów upamiętniania pisarzy w życiu kulturalnym i przestrzeni miejskiej Warszawy oraz ich analizę w perspektywie geopoetyki, pamięcioznawstwa i badań nad społecznymi mechanizmami konstruowania dziedzictwa. Z niewielkimi przerwami od urodzenia mieszka na warszawskich Jelonkach, najbardziej tęskni za zlikwidowaną linią autobusową 506 i kursującymi na niej ikarusami 280. Ulubione sytuacje w Warszawie: na kawie z widokiem na Trakt Królewski, na łódce wiosłowej na Jeziorze Wilanowskim, na spacerze po Osiedlu Przyjaźń. Prowadzi własną stronę internetową: http://www.miastomuzeow.pl.

Marta Bukowiecka – doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka tamtejszej polonistyki, kulturoznawczych studiów licencjackich w Instytucie Kultury Polskiej UW i podyplomowych studiów z zakresu redakcji językowej tekstu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Sekretarz redakcji „Tekstów Drugich”, członkini Pracowni Studiów Miejskich, współautorka tomu „Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, redaktorka. Pisze doktorat o karierze form nieliterackich w literaturze współczesnej i najnowszej.

Katarzyna Kuzko-Zwierz – urodziła się i wychowała w Białymstoku, na studia przyjechała do Warszawy, gdzie zatrzymała się na prawym brzegu i tam już została. Obecnie mieszka na pograniczu Kamionka i Grochowa. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Pracowni Studiów Miejskich i współpracowniczka Zakładu Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW. Brała udział w licznych projektach badawczych i kulturalnych, których centralnym zagadnieniem była tożsamość miejska i różnorodność zawarta w ludzkich praktykach. Tworzyła archiwum historii mówionej w oddziale Muzeum Warszawy – Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie obecnie pełni funkcję kierowniczki.

Konrad Niciński – urodził się na Górnym Mokotowie, dwa tygodnie później znalazł się na jego rubieżach między Ksawerowem a Służewcem i (mimo kilku zmian adresu) tak pozostało. Dumny absolwent VI LO im. Tadeusza Reytana. Później skończył historię sztuki i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, na tym drugim kierunku obronił doktorat. Obecnie pracownik Zakładu Bałtystyki UW, stały współpracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członek Pracowni Studiów Miejskich. W zależności od humoru uważa się za literaturoznawcę lub historyka kultury. Interesuje się przede wszystkim kulturą pierwszej połowy XX wieku, szczególnie tekstem miejskim, a także przenikaniem się historii idei i kultury.

Weronika Parfianowicz-Vertun – urodziła się na północnych przedmieściach Warszawy, wychowała na Rakowcu, a od kilku lat mieszka na Czerniakowie, w pobliżu siekierkowskich „zielsk” i kominów. Członkini Pracowni Studiów Miejskich. Obroniła doktorat poświęcony polskim i czeskim projektom Europy Środkowej. Stypendystka Funduszu Wyszehradzkiego, dzieli swój czas między Warszawę i Pragę. Interesuje się kulturą mieszkania i życiem codziennym na środkowoeuropejskich osiedlach, a także czeskim undergroundem. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z historii kultury czeskiej i współorganizuje objazdy studenckie.

Włodzimierz Karol Pessel – wychował się na placu Grzybowskim, Nowolipkach i Wilczej; w poszukiwaniu ożywienia ze Śródmieścia wyprowadził się na linię otwocką. Socjolog kultury, skandynawista i badacz kultury miejskiej. Kierownik Zakładu Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca Katedry Socjologii w Collegium Civitas. Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2009–2013), wiceprezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagrody Warszawska Premiera Literacka za monografię Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy (Wydawnictwo Trio i Collegium Civitas, Warszawa 2010).

Igor Piotrowski – urodził się w Warszawie, przez pierwsze dwadzieścia pięć lat mieszkał na Chłodnej („przedtem tu był step”), obecnie zaś na Piaskach. Kulturoznawca, teolog. Adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożyciel i obecny kierownik Pracowni Studiów Miejskich. Zajmuje się dziejami Warszawy, historią kultury polskiej. Autor książek: Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007); Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012).

Kornelia Sobczak – urodziła się i wychowała w Kołobrzegu, stąd zamiłowanie do przygody, dlatego w Warszawie mieszka na ulicy pewnego kosmonauty. Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Pracowni Studiów Miejskich. W IKP przygotowuje pracę doktorską o (nie)czytaniu Kamieni na szaniec, współorganizuje objazdy terenowe dla studentów IKP.

Współpracownicy

Izabela Tomczyk – urodziła się w Łowiczu. W Warszawie mieszkała na Grochowie, Bemowie i Bielanach. Obecnie mieszka w Józefowie, czyli tam, gdzie Roman i Miron planowali, że będą kręcić filmiki. Przyjaciółka Ady i Romana, którzy pokazali jej zupełnie inną Warszawę i zupełnie innego Mirona. Prowadzi zajęcia z filmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Napisała i obroniła doktorat na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony filmikowaniu Białoszewskiego.

Projekt graficzny i rysunki: Paweł Ryżko – absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przez pięć lat współpracował z grupą Twożywo. Jest autorem okładki albumu Franka Zappy Hammersmith Odeon wydanego z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin artysty. W roku 2012 otrzymał stypendium Ministra Kultury Młoda Polska. Jego twórczość opiera się głównie na plakacie, typografii, muralu i szablonie, stylistycznie nawiązując do tradycji konstruktywizmu. Prace Pawła Ryżko były pokazywane w ramach wielu wystaw zbiorowych i nagradzane na konkursach graficznych.

Koncepcja strony i wdrożenieLech Pastwa – wychował się w Gdyni, dorastał w cieniu warszawskich Siekierek („dalekie drzewa i na końcu trzy kominy z dymami”), obecnie tropem Ballad rzeszowskich wiedzie życie wiejskie. Absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej i nowych mediów w Collegium Civitas. Projektant interakcji człowieka z różnorodną materią – od butelek piwa po historyczne gry plenerowe. Nagrody jeszcze przed nim.

Redakcja językowa: Anna Jaroszuk – urodziła się na Powiślu, pierwszy rok spędziła w podwarszawskich Ząbkach, następne dwadzieścia parę na Ursynowie, ostatnio poznaje bliżej kolejne dzielnice (Bielany, Śródmieście i Górny Mokotów). Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wytrwale, lecz nie dość, studiowała też w Instytucie Historycznym UW. Obecnie doktorantka w Zakładzie Historii Kultury IKP UW. Interesuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, a przede wszystkim kulturową historią relacji ludzko-zwierzęcych i refleksją teoretyczną dotyczącą możliwości konstruowania takiej historii. Zawodowo zajmuje się redakcją językową tekstów.

12.10.2017

Mapa Warszawy Mirona Białoszewskiego – współpracownicy

Projekt „Warszawa (dla) Mirona. Obchody stulecia urodzin pisarza” realizowany przez Fundację im. Mirona Białoszewskiego w ramach zadania publicznego Dziedzictwo kulturowe Warszawy, finansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury, 2022.

 

Agnieszka Czerniak – z wykształcenia teatrolog, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją pracę magisterską poświęciła utworom dramatycznym Mirona Białoszewskiego. Dzięki zainteresowaniu Teatrem na Tarczyńskiej nawiązała kontakt z Lechem Emfazym Stefańskim. Spotkanie to zaowocowało przygotowaniem w 1996 roku w Galerii Studio w Warszawie wystawy poświęconej historii Teatru oraz kilkoma – opublikowanymi w miesięczniku „Dialog” – tekstami na ten temat, a także na temat stodolanego spektaklu Król Ubu. Dalsze konsekwencje to m.in. współpraca w latach 1997-2006 przy organizacji warszawskiego festiwalu „Mironalia” czy współpraca redakcyjna przy publikacji poświęconej twórczości Bogusława Choińskiego Sztuki mieszane (2018). Konsultantka merytoryczna wystawy „Białoszewski nieosobny” w Muzeum Woli oddziale Muzeum Warszawy (2022).

Konrad Schiller ­– kierownik Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy, historyk sztuki. Ukończył studia postkolonialne na Goldsmiths University of London. Kurator programu dyskursywnego w U-Jazdowski (CSW Zamek Ujazdowski) w Warszawie. Był konsultantem naukowym projektu i publikacji Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014). Autor książki Awangarda na Dzikim Zachodzie. O wystawach i sympozjach „Złotego Grona” w Zielonej Górze (2015).

Magdalena Staroszczyk – urodziła się w Warszawie na Karowej, wychowywała na Chomiczówce. Z wykształcenia kulturoznawczyni, pracuje jako kuratorka w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy. Współtworzyła wystawy Krem i czekolada. Wokół wspomnień pracownic Polleny i Wedla (z Grupą TERAZ POLIŻ i Goshką Macugą, Muzeum Pragi, 2018), eksperymentalną Salę jednego eksponatu (Muzeum Woli, 2014–2015). Współkuratorka wystaw „Niech płyną! Inne rzeki Warszawy” i „Białoszewski nieosobny” (Muzeum Woli, 2022). Twórczyni, performerka, aktywistka feministyczna i queerowa. Działa m.in. w kolektywach Czarne Szmaty oraz Home Movie Day Warszawa. Dramaturżka i współscenarzystka spektaklu Hamer. Sit up z udziałem Karoliny Hamer (reż. Justyna Sobczyk; premiera: 2021, Teatr Studio / Teatr 21).

27.12.2022